دبیرستان غیردولتی پسرانه صالحین (متوسطه دوره اول) آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

اگر شما به دنبال یافتن بهترین راه برای هدفتان هستید،

مـا هستیم.


هدایت تحصیلی
مجموعه مقالات مشاوره ای و آموزشی جهت هدایت تحصیلی دانش آموزان برای ورود به دوره دوم


منابع آموزشی
مشاهده منابع آموزشی و کمک درسی توصیه شده توسط مشاورین  دبیرستان جهت ارزیابی ها و مطالعات بیشتر


مقالات تربیتی
مجموعه مقالات تربیتی و فرهنگی تدوین شده مشاور دبیرستان ویژه اولیا و دانش آموزان برای داشتن زندگی بهتر


اخبار و اطلاعیه ها
آخرین اطلاعیه ها و رویداد های دبیرستان صالحین ویژه دانش آموزان و اولیا

پیش ثبت نام آنلاین
پیش ثبت نام الکترونیک ویژه ی دانش آموزان جدید الورود و ثبت نام میان پایه ها

امکانات دبیرستان
مشاهده امکانات و تجهیزات هوشمند و بروز مدرسه در کلاس ها، آزمایشگاه، کتابخانه و ..

اخبار ما 

آرشیو اخبار مدرسه ←

اهداف مجتمع صالحین 

مجتمع آموزشی صالحین جهت رشد و تعالی دانش آموزان، اصول راه تربیت را که شامل:

1- معرفت و شناخت

2- معنویت و اخلاق

3- معلومات و دانش

4- مهارت و فناری

5- تعهد و مسئولیت

می باشد، همواره سرلوحه فعالیت های آموزشی و پرورشی خود قرار داده است.

این اصول بدیهیات اولیه و ثابت در مجتمع صالحین می باشد. همین اصول موجب شده تا اولیا صالحین را به عنوان مجموعه ای شناخته شده و خاص انتخاب نمایند.

مدیران و کارکنان متعهد مجموعه، 22 سال فعالیت موفق و مستمر و فارغ التحصیلی حدود 11000 نفر دانش آموزان در مجتمع رانتیجه اعتقاد و التزام به این اصول می دانند.